Terms & Conditions

Η Hotels4all , η οποία από τούδε και στο εξής στον παρόν ιστότοπο και για χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Εταιρεία» , αποτελεί μία  ατομική επιχείρηση  ,  η οποία εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας , οδός 24L Planchkov Street, Gorunblqne , με ΑΦΜ 204225904 , VAT ¨: BG 204225904 και υπάγεται στη Βουλγαρική νομοθεσία .

Η Εταιρεία μας παρέχει μία on line πλατφόρμα μας travelmania.gr, η οποία προσφέρει υπηρεσίες με άμεσο ή έμμεσο τρόπο μέσω των διανομέων (on line) , μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής , μέσω email ή ακόμα και τηλεφωνικώς .

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις , μαζί με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου διέπουν τη σχέση  μεταξύ της Εταιρείας  και οποιουδήποτε ατόμου που θα χρησιμοποιήσει ή θα  προσπελάσει τον ιστότοπο και οποιοδήποτε από το περιεχόμενο ή της υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού ως επισκέπτης . Οι επισκέπτες περιλαμβάνουν άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ακίνητα και για κρατήσεις ακινήτων , είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για σκοπούς αναψυχής , από τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των ακινήτων.

Οι όροι και οι Προϋποθέσεις αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας  και του επισκέπτη . Με τη χρήση ή προσπέλαση του Ιστότοπου ή των πλατφορμών αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε ή και υπόκειστε στους όρους και προϋποθέσεις των επισκεπτών , όπως και στην Πολιτική του Ιδιωτικού Απορρήτου μας για λογαριασμό σας και για λογαριασμό όλων των ατόμων που κατονομάζονται στην κράτησή σας .Εάν δεν συμφωνείται με τους όρους χρήσης και Προϋποθέσεις Επισκεπτών , δεν έχετε άδεια να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο .

Επίσης η Εταιρεία  έχει δικαίωμα να αναθεωρεί /τροποποιεί τους όρους και Προϋποθέσεις , σε οποιαδήποτε στιγμή , αναρτώντας μία επικαιροποιημένη έκδοση αυτών σε αυτό τον ιστότοπο . Για το λόγο  αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο για να ενημερωθείτε για τους πιο πρόσφατους Όρους και Προϋποθέσεις Επισκεπτών , επειδή είναι δεσμευτικοί για εσάς .

Η  Εταιρεία επιτρέπει την εγγραφή στον Ιστότοπο μόνο σε όσα άτομα έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα , την οποία και αποκτούν κατά την ενηλικίωσή τους από 18 ετών και άνω .


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

Με τον όρο Hotels4all εμείς, εννοείται η Hotel4all , ατομική επιχείρηση , η οποία εδρεύει  στη Σόφια της Βουλγαρίας , οδός 24L Planchkov Street, Gorunblqne , με ΑΦΜ 204225904 , VAT: BG 204225904, η οποία και χάριν συντομίας από τούδε και στο εξής θα αποκαλείται στον παρόν ιστότοπο ως η Εταιρεία .

Με τον όρο πλατφόρμα εννοείται ο ιστοχώρος travelmania.gr για κινητές συσκευές (λαπτοπ, τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα και η εφαρμογή στην οποία η Υπηρεσία διατίθεται , ανήκει , ελέγχεται , διαχειρίζεται , συντηρείται ή και φιλοξενείται από την Εταιρεία.

Με τον όρο υπηρεσία εννοείται η online υπηρεσία κρατήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης πληρωμών) για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα  που διατίθενται από τους Προμηθευτές στην Πλατφόρμα .

Με τον όρο προμηθευτής  εννοείται ο πάροχος του καταλύματος ( π.χ. ξενοδοχείο , μοτέλ , διαμέρισμα , χόστελ, ο οποίος για χάριν συντομίας , από τούδε και στο εξής θα καλείται  «Κατάλυμα».


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος αποτελεί ένα μέρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν καταχωρήσεις και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με ακίνητα που προσφέρονται προς μίσθωση από τους προμηθευτές  , οι οποίοι από πλευράς τους μπορούν μέσω της πλατφόρμας να διαφημίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα προς κράτηση . Μέσω λοιπόν αυτής της πλατφόρμας οι επισκέπτες μπορούν να πραγματοποιούν τέτοιου είδους κρατήσεις .

Πραγματοποιώντας μία κράτηση μέσω της Πλατφόρμας μας , δημιουργείτε μία σχέση συμβολαίου , (νομικά δεσμευτική) με το Κατάλυμα , για του οποίου το κατάλυμα κάνετε κράτηση . Από τη στιγμή ολοκλήρωσης της κράτησης σας , ενεργούμε ως μεσάζων αποκλειστικά και μόνο για τη  μεταφορά των στοιχείων της κράτησής σας προς το εκάστοτε Κατάλυμα αλλά και αποστέλλοντας σε εσάς email επιβεβαίωσης εκ μέρους του Καταλύματος . Η Εταιρεία δεν είναι και δεν θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ εσάς ως επισκέπτη και του Καταλύματος σε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ σας . Η Εταιρεία δεν είναι συμβαλλόμενο  μέρος σε οποιαδήποτε μίσθωση ή άλλη συμφωνία μεταξύ επισκέπτη και Καταλύματος .

Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για και συμφωνούν να τηρούν , όλους τους νόμους , κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για τη χρήση της Πλατφόρμας  ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας προσφέρεται στον ιστότοπο και οποιαδήποτε συναλλαγή συνάπτουν σε σχέση στον ιστότοπο.

Τα καταλύματα  είναι οι αποκλειστικά  υπεύθυνοι για την ανανέωση των τιμών , της διαθεσιμότητας , της περιγραφής αλλά και γενικότερα του συνόλου των πληροφοριών που εμφανίζεται στην Πλατφόρμα. Οι προμηθευτές μέσω του συστήματος διαχείρισης καταχωρούν όλες τις πληροφορίες του καταλύματος τους και στη συνέχεια τις δημοσιοποιούμε στην Πλατφόρμα όπως ακριβώς μας παρέχονται  . Η Εταιρεία μας  το γεγονός ότι προσφέρει τις υπηρεσίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο , δεν μπορεί να επιβεβαιώσει και δεν εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη που προκύψουν ( τυπογραφικών και γενικότερα όλων ),  για  παρεμβολές λόγω αναστολής λειτουργίας , αναβάθμισης , εργασιών αποκατάστασης αλλά και  συντήρησης της πλατφόρμας , ούτε είναι υπεύθυνη για ανακριβείς , παραπλανητικές και αναληθείς πληροφορίες . Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια αλλά και την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών και των φωτογραφιών , τόσο της διαθεσιμότητας όσο και των τιμών , τα οποία εμφανίζονται στην πλατφόρμας μας ανά πάσα στιγμή.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας βάσης δεδομένων και ανήκουν στην Εταιρεία και στους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών .

Συνεπώς η αναπαραγωγή του ιστότοπου εν όλω ή εν μέρει , συμπεριλαμβανομένης της χρήσης , αντιγραφής , παρακολούθησης , αναπαραγωγής , καταφόρτωσης , παρουσίασης , μεταπώλησης οποιουδήποτε περιεχομένου πληροφορίας ή λογισμικού ή κρατήσεων απαγορεύεται.

Οι επισκέπτες επιτρέπεται να εκτυπώσουν , λάβουν , προβάλλουν μεμονωμένες σελίδες του Ιστότοπου για την απόδειξη οποιασδήποτε συμφωνίας με την Εταιρεία αλλά και τη διατήρηση αντιγράφων των κρατήσεων τους .

Συνεπώς δεν επιτρέπεται η αντιγραφή , εξαγωγή , δημιουργία συνδέσμου , δημοσίευση, εκμετάλλευση ,προώθηση , χρήση του εμπορικού μας σήματος χωρίς τη γραπτή μας  συναίνεση .

Οποιαδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες ενέργειες θα θεωρείται παράνομη χρήση και θα αποτελεί κατάχρηση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας  .

Σχετικά με το φωτογραφικό υλικό και το ανέβασμα των φωτογραφιών /εικόνων στον ιστότοπό μας , με την εν λόγω πράξη του ανεβάσματος της φωτογραφίας το εκάστοτε άτομο πιστοποιεί , εγγυάται και συμφωνεί ότι κατέχει (το ίδιο το άτομο) τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών /εικόνων και συμφωνεί ότι η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες /εικόνες που ανεβάζετε και στις εφαρμογές της αλλά και σε on line/offline προωθητικό υλικό και ανάλογες  δημοσιεύσεις κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας . Με αυτό τον τρόπο παραχωρείτε στην Εταιρεία ένα αμετάκλητο , διαρκές και άνευ όρων δικαίωμα   και άδεια για χρήση , αναπαραγωγή, διανομή , εμφάνιση , διάθεση φωτογραφικού υλικού / εικόνων κατά τη δική της ευχέρεια.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές στον ιστότοπο της  Εταιρείας  αναγράφονται ανά δωμάτιο για το σύνολο της διαμονής σας και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ αλλά και όλους τους υπόλοιπους φόρους , με την επιφύλαξη και την πιθανότητα μεταβολής αυτών των φόρων . Σε περίπτωση που δεν ισχύουν τα ανωτέρω , θα υπάρχει σαφής αναφορά στην Πλατφόρμα μας αλλά και στο email επιβεβαίωσης το οποίο σας αποστέλλουμε μετά από κάθε επιτυχή κράτηση που πραγματοποιείτε.

Τυχόν προφανή λάθη συμπεριλαμβανομένων και των τυπογραφικών δεν είναι δεσμευτικά .

Όλες οι προσφορές και προωθητικές ενέργειες χαρακτηρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΧΡΕΩΣΗ

Η παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας  μέσω του ιστότοπου που διατηρούμε , παρέχετε δωρεάν προς τους επισκέπτες μας, σε αντίθεση με πολλούς άλλους παρόχους . Συνεπώς η υπηρεσίας μας προς τους επισκέπτες δεν χρεώνεται αφενός αφετέρου δεν προστίθενται επιπλέον έξοδα κράτησης .

Οι προμηθευτές πληρώνουν  είτε προμήθεια (ποσοστό της τιμής της συνολικής παροχής (δωματίου) προς την Εταιρεία , αφού ο τελικός χρήστης έκανε χρήση της υπηρεσίας ή του  προϊόντος στο κατάλυμα είτε με ετήσια συνδρομή , η οποία περιλαμβάνει την προβολή του καταλύματος του Προμηθευτή στην Πλατφόρμα μας χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και ανεξαρτήτως των κρατήσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω του ιστότοπου.


ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ                 

Ορισμένοι προμηθευτές προσφέρουν τη δυνατότητα πληρωμής κρατήσεων (πλήρως ή μερικώς , ανάλογα με την πολιτική πληρωμών του καταλύματος) στο Κατάλυμα κατά τη διαδικασία κράτησης , μέσω ασφαλούς online πληρωμής . Για ορισμένα καταλύματα  η  Εταιρεία ( μέσω συστήματος ) διευκολύνει την πληρωμή του ανάλογου προϊόντος  ή υπηρεσίας, για και  εκ μέρους του Καταλύματος.

Σε καμία περίπτωση η  Εταιρεία για την ανωτέρω ενέργεια δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής αλλά μόνο διευκολύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία . Η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται με ασφάλεια και πραγματοποιείται από την χρεωστική /πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή μέσω τρίτου μέρους .

Λάβετε υπόψη και δείξτε ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ για ορισμένες προσφορές και κάποιες χαμηλές μη επιστρέψιμες τιμές , για τις οποίες οι προμηθευτές μπορεί να σας ζητήσουν να προκαταβάλλεται χρήματα για την κράτηση είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος είτε μέσω πιστωτικής κάρτας . Κατά συνέπεια η πιστωτική σας κάρτα μπορεί να προεγκριθεί ή να χρεωθεί και κάποιες φορές χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για την ολοκλήρωση της κράτησης .

Συνεπώς σας εφιστούμε την προσοχή να ελέγχετε διεξοδικά τις προϋποθέσεις κράτησης για το εκάστοτε κατάλυμα πριν προβείτε στην ολοκλήρωση της κράτησης , διότι είναι πιθανόν να υπάρχουν τέτοιου είδους όροι .

Η Εταιρεία  δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη , μη εγκεκριμένη , εγκεκριμένη και δήθεν εγκεκριμένη χρέωση από το Κατάλυμα και δε θα αξιώνετε οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε έγκυρη ή εγκεκριμένη χρέωση από το Κατάλυμα στην πιστωτική σας κάρτα .

Για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των στοιχείων της Πιστωτικής κάρτας του εκάστοτε χρήστη/ πελάτη ,  όταν αυτός καταχωρεί τον αριθμό της  πιστωτικής του,  αυτόματα χωρίζεται σε δύο μέρη ο εν λόγω αριθμός , από τα οποία ,μόνο το πρώτο μέρος αποθηκεύεται προσωρινά στη βάση μας ενώ το δεύτερο μέρος αποστέλλεται αυτόματα  στο email του              Καταλύματος. Για λόγους ασφαλείας δεν αποστέλλεται ολόκληρος ο αριθμός  ούτε στο email του εκάστοτε συνεργάτη ούτε στη βάση τη δική μας. Συνεπώς προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κράτησης με πιστωτική , πρέπει το Κατάλυμα  να  συνδεθεί στο ασφαλές περιβάλλον διαχείρισης της ιστοσελίδας μας και να λάβει το πρώτο μέρος της Πιστωτικής κάρτας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Ολοκληρώνοντας μία κράτηση στην Πλατφόρμα  αυτόματα αποδέχεστε  τους όρους Πολιτικής Ακύρωσης και μη εμφάνισης του Καταλύματος αλλά και οποιουσδήποτε άλλους επιπλέον όρους και προϋποθέσεις του Καταλύματος. Οι συγκεκριμένοι όροι μπορεί να αφορούν είτε την κράτησή σας είτε τη διαμονή σας. Τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις  δύναται να τους ζητήσετε από τον εκάστοτε πάροχο του καταλύματος.

Η Πολιτική ακυρώσεων καθώς και η πολιτική μη εμφάνισης για τον εκάστοτε Προμηθευτή , σας ενημερώνουμε  ότι προσφέρεται  στην Πλατφόρμα μας  , για την οποία λαμβάνεται γνώση κατά τη διαδικασία της κράτησης .

Σας εφιστούμε την προσοχή για τα κάτωθι θέματα  για τα οποία θα πρέπει να είσαστε ιδιαιτέρως προσεχτικοί :

-Για ορισμένες προσφορές και ειδικές χαμηλές τιμές δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης .

-Οι κρατήσεις για τις οποίες απαιτείται είτε προκαταβολή ‘είτε (μερική ή ολική) προπληρωμή δύναται να ακυρωθούν (χωρίς προηγούμενη ενημέρωση) , σε περίπτωση που το υπολειπόμενο ποσό δεν κατέστη εφικτό να εισπραχθεί πλήρως την ημέρα πληρωμής σύμφωνα με την πολιτική πληρωμής και κρατήσεων του Καταλύματος .

-Οι πολιτικές ακύρωσης και προπληρωμής ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με τον τύπο του δωματίου.

-Ενδέχεται το εκάστοτε κατάλυμα  να εφαρμόζει επιπλέον πολιτικές (π.χ εάν επιτρέπει ή όχι κατοικίδια ανάλογα με το μέγεθος αυτών , επιπλέον κρεβάτια , επιπλέον χρέωση πρωινού κλπ) .

Ο κίνδυνος από καθυστερημένες πληρωμές λανθασμένα στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών , άκυρες χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες,  ανεπαρκές υπόλοιπο , λανθασμένα τραπεζικά στοιχεία , βαρύνει εσάς  , που είσαστε και αποκλειστικά υπεύθυνοι και δεν δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε προπληρωμένου ποσού εκτός εάν η Πολιτική (προ) πληρωμής και ακύρωσης του Καταλύματος  εφαρμόζει κάτι διαφορετικό  ή εάν το ίδιο το Κατάλυμα επιθυμεί κάτι διαφορετικό .

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ακύρωση της κρατήσεως σας , σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανατρέξετε στο email επιβεβαίωσης της κρατήσεως σας , στο οποίο εμπεριέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κράτησή σας αλλά και όλες οι οδηγίες που μπορείτε να ακολουθήσετε προκειμένου να ακυρώσετε  την κράτησή σας. Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να χρεωθείτε για την ακύρωση σύμφωνα με την Πολιτική ακύρωσης (προ) πληρωμής και μη εμφάνισης του εκάστοτε καταλύματος ή ακόμη και να μην σας επιστραφούν τα χρήματα που (προ) πληρώσατε σύμφωνα πάντοτε με την Πολιτική αυτή .

Σε περίπτωση που η άφιξή σας θα είναι καθυστερημένη για το προγραμματισμένο check in , οφείλετε να ενημερώσετε εγκαίρως το Κατάλυμα , προκειμένου να αποφύγετε ενδεχόμενη ακύρωση της κρατήσεως σας ή χρέωση λόγω μη εμφάνισης. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της καθυστερημένης σας αφίξεως ή για οποιαδήποτε ακύρωση ή χρέωση για μη εμφάνιση από το Κατάλυμα.

Σημειωτέον ότι η Εταιρεία έχει δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση της Κράτησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση α) Σε περίπτωση που τα στοιχεία που μας δίδονται από τον Επισκέπτη είναι λανθασμένα και β) Προκύψει ότι τα στοιχεία της Πιστωτικής Κάρτας είναι προϊόν κλοπής / υφαίρεσης / υπεξαίρεσης.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Ιστότοπος αυτός αποτελεί ένα χώρο , ο οποίος σας επιτρέπει να δείτε τα καταλύματα που είναι καταχωρημένα στον Ιστότοπο και στη συνέχεια εάν επιθυμείτε να προβείτε σε κράτηση οποιουδήποτε καταλύματος . Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε κατάλυμα για το οποίο κάνετε κράτηση , ούτε αποδεχόμαστε την ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε Καταλύματος  ή άλλων προσώπων ή μερών που σχετίζονται με το κατάλυμα.

Συγκεκριμένα δεν ευθυνόμαστε

  • Για οποιαδήποτε ασάφεια , λανθασμένη ή παραποιημένη πληροφορία, σχετικά με την περιγραφή του καταλύματος , τις τιμές , τη διαθεσιμότητα , όπως αυτές διατίθενται στην Πλατφόρμα μας από το εκάστοτε Κατάλυμα , το οποίο είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταχώρησή του.
  •  Για οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν που προσφέρεται από το Κατάλυμα ή άλλων προσώπων που σχετίζονται με αυτό ή συνεργατών του , για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι το ίδιο το Κατάλυμα.
  • Για οποιαδήποτε απώλεια , φθορά , χρέωση σύμφωνα με , έπειτα από , σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία ή την καθυστέρηση της χρήσης της πλατφόρμας .
  • Για τη συλλογή , την παρακράτηση, υποβολή και πληρωμή των ισχυόντων κάθε φορά φόρων , οι οποίοι αναλογούν στο συνολικό ποσό πληρωμής της εκάστοτε κρατήσεως , προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές , για τις οποίες αποδέχεστε ότι είναι υπεύθυνος ανά πάσα στιγμή το Κατάλυμα .
  • Για το ανέβασμα του φωτογραφικού υλικού από τα Καταλύματα , οι οπoίοι  έχουν και την αποκλειστική νομική και ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση από τρίτα μέρη λόγω δημοσίευσης και χρήσης του εν λόγω φωτογραφικού υλικού από την Εταιρεία .Η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις φωτογραφίες που αναρτώνται στον Ιστότοπο , καθώς η αξιοπιστία , η εγκυρότητα και το δικαίωμα χρήσης αναλογούν στο άτομο που ανέβασε το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό , μάλιστα δε το ίδιο το άτομο αυτό εγγυάται ότι οι εν λόγω φωτογραφίες που ανεβάζει δεν περιέχουν πορνογραφικό , παράνομο , άσεμνο , προσβλητικό , υβριστικό , ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο , ιούς ή κακόβουλα αρχεία .

Σε περίπτωση που το εκάστοτε φωτογραφικό υλικό δεν καλύπτει τα ανωτέρω κριτήρια είτε δεν αναρτάται είτε δύναται να αφαιρεθεί και να διαγραφεί από την Εταιρεία χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση του ατόμου.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL)

Με την ολοκλήρωση της κρατήσεως σας ενημερώνουμε ότι θα λαμβάνεται ενημερωτικό email σχετικό με τα στοιχεία της κρατήσεως σας ,αριθμός κρατήσεως ,  ημερομηνία άφιξης και αναχωρήσεως, τιμές  κρατήσεως ,διαδικασία  ακύρωσης της κράτησης κλπ.

Ολοκληρώνοντας την κράτηση σας μεταξύ άλλων συμφωνείτε να λάβετε από εμάς επόμενα email , τα οποία είτε  θα αναφέρονται σε  πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό σας και προσφορές (συμπεριλαμβανομένου προσφορές τρίτων μερών)  είτε θα επιθυμούμε να σχολιάσετε τη διαμονή σας στο εν λόγω κατάλυμα.

Η  Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την πραγματοποίηση  της επικοινωνία σας με το Κατάλυμα είτε στην είτε μέσω της Πλατφόρμας και επίσης δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε αίτημά σας ή επικοινωνία θα ληφθεί εγκαίρως , θα συμμορφώνεται , θα εκτελείται και θα γίνεται αποδεκτό από τον εκάστοτε Προμηθευτή.

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένα στοιχεία , είτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικού αριθμού είτε αριθμού πιστωτικής κάρτας . Επίσης  δεν υποχρεούμεθα να επαληθεύσουμε τα ανωτέρω στοιχεία , καθώς για να ολοκληρώσετε και εξασφαλίσετε την κράτησή σας έχετε  την αποκλειστική ευθύνη χρήσης της σωστής ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλλά και όλων των στοιχείων που καταχωρείτε στην πλατφόρμα.